2016-09-17-07-01-27
1395/06/27با توجه به گزارش تصويري از روابط عمومي سازمان خدمات موتوري در خصوص جمع آوري نخاله شهيد مرشدي
2016-08-25-10-01-08
1395/06/04با توجه به گزارش تصوير توسط روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد درخصوص همكاري واحد عمران و خدمات شهري با سازمان خدمات موتوري جهت تسطيح حاشيه جاده خاكي از دكتر حسابي به سكوي زباله وسيله گريدر اجاره اي و...
2016-08-25-08-07-06
1395/06/04گزارش تصويري روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد در خصوص  پاكسازي جهت آماده نمودن براي مخلوط ريزي انتهاي خيابان دكتر حسابي جنب بيمارستان درحال احداث 
2016-08-25-08-01-22
1395/06/04 گزارش تصويري روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد كه با حضور مدير عامل محترم سازمان و تجهيزات راهسازي سازمان خدمات موتوري نسبت به عمليات پاكسازي ،‌ مخلوط ريزي و تسطيح جاده ميدان زباله انتهاي دكتر حسابي تا سكوي...
2016-08-25-07-54-27
1395/06/04با توجه به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد در خصوص عملكرد لايبروبي لجن جداول انتهاي خيابان دكتر حسابي حاشيه جاده خاكي سكوي زباله توسط بيل كهو   
2016-08-25-07-48-41
1395/06/04با توجه به گزارش تصوير توسط روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد از مخلوط ريزي جنب بيمارستان تازه تاسيس انتهاي خيابان دكترحسابي 
2016-08-25-07-36-02
1395/06/04با توجه به گزارش تصوير توسط راوابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد درخصوص عمليات بارگيري مخلوط توسط لودر و كاميون سازمان از انتهاي خيابان دكتر حسابي
2016-08-24-11-37-31
1395/06/03با توجه به گزارش تصويري روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد درخصوص پاكسازي و مخلوط ريزي و تسطيح حاشيه جاده خاكي انتهاي دكتر حسابي به سكوي زباله توسط تجهيزات و راهسازي با نظارت مديرعامل سازمان وبا همكاري واحد فني عمراني درحال اجرا و انچام مي...
fh
1395/05/26به گزارش تصویری روابط عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد. در خصوص عملکرد پرسنل تعمیرگاه نسبت به تعویض هشت حلقه لاستیک با نوار و تیوپ مربوط به خودروی تریلر کشنده FH سازمان خدمات موتوری شهرداری...
2016-08-16-06-33-04
1395/05/26به گزارش تصویری روابط عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد. فعالیت باب کت نسبت به تسطیح و ریگلاژ داخل گلخانه تازه تاسیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ملارد.
2016-08-16-06-27-16
1395/05/26به گزارش تصویری روابط عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد. خودروی یورو کارگو مجهز به سیستم باکس شور در حال انجام شستشوی باکس های زباله در سطح شهر می باشد.
2016-08-16-06-23-12
1395/05/26به گزارش تصویری روابط عمومی سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد.عملکرد خاور مکانیزه در حال تخلیه باکس های زباله در سطح شهر و آماده نمودن جهت شستشو
2016-08-11-06-12-34
1395/05/21گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری در خصوص پیاده کردن موتور جهت تعویض دیسک و صفحه کلاچ نیسان به شماره انتظامی 558ه72  
2016-08-11-06-09-25
1395/05/21گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری در خصوص تعویض رادیاتور لودر توسط نمایندگی
2016-08-11-06-06-35
1395/05/21گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری در خصوص کارکرد بیل بكهو و به درخواست عمران حفاری و جمع آوری نخاله مارلیک خیابان پرنیان کوچه رنبق
658-14
1395/05/21گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوری در خصوص تعویض گیربکس خاور مکانیزه به شماره انتظامی 658ع14
846-92
1395/05/21با توجه به گزارش تصویر روابط عمومی سازمان خدمات موتوری در خصوص تعمیر جلوبندی و تعویض دو حلقه لاستیک چرخ های جلو مزدا به شماره انتظامی 846ه92
2016-06-20-10-31-25
1395/03/31گزارش تصوير توسط روابط عمومي سازمان مبني بر تعويض سپر جلو خودرو ايسوزو به شماره انتظامي 917 ع 84
2016-06-12-06-09-27
1395/03/23با توجه به گزارش تصوير درخصوص فنس كشي ون غزال
2016-06-12-06-05-05
1395/03/23با توجه به گزارش تصوير توسط روابط عمومي سازمان خدمات موتوري درخصوص اعزام يكدستگاه مزدا مجهز به سيستم صوتي (بلندگو)‌ و 6 نفر از پرسنل بسيج سازمان جهت شركت در مراسم ارتحال حضرت امام خميني (ر ه )...
110
1395/03/23با توجه به گزارش تصوير درخصوص تعويض لاستيك و نوار و تيوپ لودر L110 توسط پرسنل تعميرگاه سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد
2016-06-12-05-43-41
1395/03/23با توجه به گزارش تصوير در خصوص تعويض ديسك و صفحه و پياده كردن گيربگس 945 د 82 82
4
1395/03/23با توجه به گزارش تصوير خريداري 4 دستگاه مزدا كارا
326-72
1395/02/05به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري پرسنل تعميرگاه در حال تعمير و بازسازي خودروهاي سبك و سنگين مي باشند كه گوشه اي از تعميرات و بازسازي صورت گرفته به روايت تصوير مي باشد...
917-94
1395/02/05با توجه به تصوير گرفته شده و گزارش توسط واحد روابط عمومي سازمان درخصوص ايسوزو مكانيزه به شماره انتظامي 917 ع 94 درحال پياده كردن گيربوكس ، تعويض ديسك و صفحه كلاچ توسط پرسنل تعميرگاه انجام پذيرفت و جهت خدمات رساني به شهروندان محترم به امور شهر اعزام گرديد...
2016-04-20-10-43-39
1395/02/01آذين بندي محوطه سازمان خدمات موتوري توسط واحد روابط عمومي بمناسبت ولادت حضرت علي (ع)و گرامي داشت روز پدر
2016-04-20-06-32-09
1395/02/01تصوير برداري روابط عمومي سازمان ازعملكرد پرسنل تعميرگاه درخصوص رفع پنجري  لاستيك لودر
658-14-78
1395/02/01گزارش به همراه تصوير درخصوص جوشكاري و بازسازي فك عقب خاور مكانيزه به شماره انتظامي 658 ع 14 ايران 78 توسط پرسنل تعميرگاه سازمان خدمات موتوري
556-82-78
1395/01/30با توجه به تصويرو  ثبت كاركرد پرسنل تعميرگاه درخصوص تعويض لنت ترمز چرخهاي جلو دو طرف و تعويض ضربگيرها پژو به شماره انتظامي 556 د 82 ايران 78 متعلق به شوراي شهر محترم صورت گرفته است...
2016-04-18-05-42-23
1395/01/30با توجه به گزارش روابط عمومي بعلت پوسيدگي و از بين رفتن پاكت و ناخن هاي لودر توسط پرسنل تعميرگاه سازمان ورقكاري و جوشكاري و تعويض ناخن ها انجام گرفته و آماده فعاليت مي باشد...
2016-03-07-13-06-40
1394/12/17با توجه به گزارش تصوير توسط روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد مزدا آماده به شماره انتظامي 494 د 49 از ناحيه جلوبندي مورد تعمير قرار گرفت
2016-03-07-13-03-03
1394/12/17با توجه به گزارش تصوير توسط روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد نيسان واتر جت به شماره انتظامي 779 ه 92 ايران 78  توسط تعميركاران سازمان در حال پياده كردن موتور جهت تعمير...
2016-03-07-12-51-32
1394/12/17با توجه به گزارش تصوير توسط روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد درخصوص تعويض ديسك و صفحه كلاچ كاميون رنو ميدلام به شماره انتظامي 639 د 13 صورت پذيرفته است
988-99-78
1394/12/15به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد پياده كردن سر سيلندر پژو به شماره انتظامي 988 ه 99 ايران 78 متعلق به واحد كنترل و نظارت شهرداري ملارد جهت تعمير و تعويض واشر سر سيلندر انجام پذيرفت...
2016-03-05-12-31-54
1394/12/15به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد گيربكس پيكان وانت به شماره انتظامي 963 ل 53 ايران 21 جهت تعويض ديسك و صفحه كلاچ توسط پرسنل تعميرگاه سازمان پياده گرديد...
2016-03-05-12-21-07
1394/12/15به پيوست تصوير جهت تعويض ديسك و صفحه كلاج پرايد به شماره انتظامي 552 د 58 ايران78
2016-03-03-06-32-32
1394/12/13بپيوست تصوير و بنا به درخواست واحد حوزه فني و عمراني شهرداري ملارد اعزام كاميون به همراه باب كت جهت جمع آوري نخاله به جا مانده از حفاري واقع در سه راه انديشه
2016-03-03-06-25-47
1394/12/13به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد و به درخواست سازمان گلزار شهدا ملارد اعزام يك دستگاه بايل بكهو جهت خاك برداري محوطه و فضاهاي مورد نظر جهت كاشت گل و گياه...
2016-03-03-06-17-06
1394/12/13به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد باب كت و كاميون به درخواست امور شهري جهت جمع آوري نخاله و پاكسازي زمين هاي خالي سطح شهر كه گوشه اي از عملكرد به روايت تصوير به شرح ذيل مي باشد ....
2016-03-03-06-01-39
1394/12/13به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد در مورخه 12/ 12/ 1394 ساختماني كه بر اثر انفجار قسمتي از آن تخريب گرديده همكاري با عوامل آتش نشاني و هلال احمر و امور شهر خودروهاي سبك و سنگين در اختيار گذاشتن سازمان جهت جمع آوري نخاله و هر گونه كمك رساني كه قسمتي از آن به روايت تصوير به شرح ذيل مي...
756-13
1394/12/11به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد و تصاوير گرفته شده از تعمير جلو بندي و تعويض فنر لول دو طرف خودرو مزدا به شماره انتظامي 756 ه 13 در اختيار واحد كنترل و نظارت توسط پرسنل تعميرگاه...
947-28
1394/12/11به گزارش روابط عمومي سازمان پرسنل تعميرگاه در حال تعمير خودروهاي معيوب سبك و سنگين كه گوشه اي از تعميرات صورت گرفته به روايت تصوير به شرح ذيل مي باشد . تعمير اساسي موتور پژو 405 به شماره انتظامي 947 ط 28 در اختيار دفتر مردمي نماينده مجلس شوراي اسلامي...
2016-02-29-11-53-55
1394/12/10باز كردن سرسيلندر خودرو نيسان به شماره انتظامي 815 ه 72 جهت تعويض واشر سرسيلندر
2016-02-23-08-42-12
1394/12/04اعزام بیل بکهو و باب کت درخصوص همکاری با واحدهای عمران و ترافیک جهت جمع آوری نخاله و پر کردن پایه پل هوایی عابر مکانیره بلوار 45 متری رسول اکرم (ص)
45
1394/12/01اعزام نیسان واتر جت همکاری با واحد زیبا سازی
916-84
1394/11/27تعويض ديسك و صفحه ايسوز 916 ع 84 توسط تعميركاران سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد
22-1394
1394/11/25حضور پرسنل سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد در راهپيمايي 22 بهمن ماه 1394
2016-02-14-08-25-14
1394/11/25تجهيز چند دستگاه خودرو به دستگا صوتي (بلند گو) جت راهپيمايي 22 بهمن ماه 1394
2016-01-30-12-17-58
1394/11/10به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد ، همزمان با ايام الله دهه فجر شهر با همكاري سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد براي آماده سازي جهت برگزاري جشن بزرگ 22 بهمن آماده...
l110
1394/11/10به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد ، يك دستگاه لودر ال 110 توسط سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد خريداري و به ناوگان خدماتي سازمان خدمات موتوري شهرداري ملارد اضافه...